Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2015

nudnik-pierdoly
2303 daf0 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viamahsheed mahsheed
nudnik-pierdoly
2842 71b1 500
Reposted fromOnlyBlue OnlyBlue
Sponsored post
feedback2020-admin
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
nudnik-pierdoly
9479 919c
Reposted fromchocoway chocoway viaredsunrise redsunrise
nudnik-pierdoly
1250 fe1f 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viaredsunrise redsunrise
nudnik-pierdoly
2867 ea11 500
Reposted fromOnlyGreen OnlyGreen
nudnik-pierdoly
nudnik-pierdoly
0916 bf60
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianot-alice not-alice
nudnik-pierdoly
3298 5695
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viamikrokosmos mikrokosmos

June 14 2015

nudnik-pierdoly
8772 2189
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viaola4650 ola4650
nudnik-pierdoly
0973 0127 500
no troszkę.
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viaola4650 ola4650
nudnik-pierdoly
7373 cdc4 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viabezsenna bezsenna
nudnik-pierdoly
0719 c9d2
Reposted fromiamstrong iamstrong viabezsenna bezsenna
nudnik-pierdoly
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viabezsenna bezsenna

moje zmarszczki takie piękne

Stara Pierdoła gdy patrzy w swą przeszłość, stwierdza jasno i stanowczo, że nigdy, ale to nigdy nie chciałaby znowu być Młodą Pierdołą. Młodość ma to do siebie, że mimo iż beztroska, kolorowa i na haju to jest bardzo bolesna. Młodość boli bo jest głupia i niedoświadczona. Posiadanie lat nastu, czy nawet kilku więcej to bardzo dużo pracy, kształtowania świata, tworzenia siebie. Zmaganie, pot i łzy.

Niczego nie rozumiesz, wszystko wydaje się być ostateczne, nie ma nic dla żartu. I to jest takie głupie myślenie, że to beztroska jest, a to jest Twój cały świat. Te małe, głupie problemy co je wtedy masz. Głupi, młody człowiek, a niesie na sobie cały glob, cały wór przyszłości. Zagląda do niego i widzi ciemność, kilka wielkich, kolorowych marzeń i kupę nadziei. W głowie ma miłość, smutek, strach, szczęście i burzę hormonów- a to dopiero początek, to 1/5  życia za Tobą.

Och jaką głupią musiała bym być by chcieć młodą znowu się stać.

June 12 2015

nudnik-pierdoly
Hmmm chyba za mało ostatnio myślę. Muszę zacząć myśleć więcej...
— pierdoła
nudnik-pierdoly
0054 2805
Reposted fromIriss Iriss viawetryagain wetryagain
nudnik-pierdoly
Reposted frombluebellalabama bluebellalabama viatedibea tedibea
nudnik-pierdoly
9980 65ff 500
Reposted fromrol rol viatedibea tedibea
nudnik-pierdoly
7685 b151
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatedibea tedibea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...